Reklama
 
Blog | Jan Kout

Chovej se jako Zeman

Prezident Zeman doporučil imigrantům (a tím nejen jim, ale de facto i celé společnosti), aby se chovali podle „našich pravidel“, rozuměj jeho vlastních. Zde jsou tedy ta Zemanova, podle nichž by měli nejen přistěhovalci jednat, protože je přece reprezentuje hlava státu země, kam podle Zemana nikdo nikoho nezve (moto: dost bylo tak často proklamované „slovanské pohostinnosti“).

 • ponižuj kohokoli, kdo se ti znelíbí a kdo má jiný názor než ty
 • své nepřátele označ nějakou příhodnou, nejlépe přízemní, ale i jakkoli zbloudilou nálepkou, aby se na ně lépe nadávalo a každý se toho mohl chopit
 • buď vulgární, šovinistický a hulvát
 • připravuj atentáty na své odpůrce (viz akce Olovo)
 • lži, jako když tiskne (viz mimo jiné Zemanova volební kampaň na pozici prezidenta či obhajoba ruské politiky)
 • překrucuj, co se dá
 • jdi na ruku diktátorským režimům, jako je Rusko nebo Čína
 • vnímej demokracii jako dobrou jen do té doby, dokud z ní můžeš něco vytěžit sám pro sebe
 • nebuď sociální demokrat podle původních zásad, jedině že by se ti to právě hodilo a vyplatilo, tedy přineslo jisté body ve svém okolí
 • překračuj své kompetence a nehraj podle nastavených pravidel. Obzvlášť když nejsou psaná, ale jen daná dosavadní společenskou dohodou (některými nazývanou politická kultura). Tím si nastavíš vlastní pravidla, podle kterých se bude hrát, a máš vyhráno.
 • pij jako duha, ať se pořádně uvolníš a nevnímáš realitu tak ostře. To totiž není zdravé.
 • šiř nenávist vůči všemu, co se vymyká tvým představám. Protože strach je mocný nástroj, kterým pak dokážeš ovládat velké množství.
 • polarizuj a vnášej mezi lidi rozepře. Protože jak se říká „rozděluj a panuj“.
 • buď podezíravý vůči všemu novému, zvlášť když to je jiná kultura. Etická homogenita je totiž gró a nějaké multikulturní soužití, které k Evropě odjakživa patří, je deziluze, kterou je třeba prosadit a posilovat
 • pamatuj, že EU je jen výhodná ekonomicky. Její morální zásady by se ti často měly příčit.
 • pamatuj, že jen silní mají moc
 • buď hlasitější než ostatní, ať je překřičíš a ovládneš tak zbytek diskuse
 • jdi na ruku přízemním pudům své společnosti
 • nebuď čitelný, to tě činí zranitelným
 • buď podpásový
 • věř, že víra je na nic
 • ten, koho jsi nezval a přichází, protože je to u něj doma k nevydržení, a vůbec nezáleží na tom, že bude potřebovat pomoc i v sebevětší nouzi, odmítni, protože: Jen ten, kdo se někde narodil, tam patří, ostatní jsou něco nepatřičného a ty bys měl zapomenou, že jsou to taky lidé. To už věděli nacisté a ty bys to měl vidět taky tak.

Nechť sám čtenář posoudí, zda se s takovým chováním bude žít na tomto světě lépe, ať už se stejně jako Zeman bude chovat kdokoli.

Reklama