Reklama
 
Blog | Jan Kout

Hodnoty (nejen) 17. listopadu

O tento sváteční den je si víc než kdy jindy nutné připomenout, jaké hodnoty se s tímto datem pojí a jaké z nich se musí dál hájit a žít, aby jak Česko, tak i Evropa zůstaly demokratické, svobodné, mírumilovné a tolerantní.

Krátký seznam hodnot, které se pojí na 17. listopad a polistopadový vývoj v Československu, potažmo Česku a kvůli kterým mohla tato země vstoupit do Evropské unie.

 • svoboda slova
 • svoboda shromažďování
 • náboženská svoboda
 • tolerance vůči menšinám a různým způsobům života
 • právní stát
 • právo na vzdělání
 • úcta k sobě a bližnímu svému
 • lidská důstojnost
 • rovnoprávnnost, bez ohledu na barvě pleti, rase, pohlaví, jazyku, původu a náboženství
 • svobodné rozhodování o své národnosti a bydlišti
 • občanská společnost
 • ochrana přírody, kulturního dědictví
 • solidarita s lidmi a pomoc lidem v nouzi
 • žít a nechat žít
 • štvaní proti jedné či skupině osob je nedůstojné a protizákonné
 • otevřenost
 • kosmopolitnost
 • spolupráce a pomoc sousedním státům
 • podpora utlačovaných v jiných zemích
 • neponižování, nemučení, bezprávné odebírání svobody
 • právo na ochranu soukromí a soukromého vlastnictví

Většina z těchto hodnot je součástí nejdůležitějšího práva Česka, Ústavy České republiky a v ní zahrnuté Listiny základních práv a svobod. V posledních dnech zažíváme pošlapávání řady těchto hodnot a jejich demontáž. Nejen ze strany několika vrcholných politiků, ale i médií a řady občanů. To množství je dechberoucí a nebezpečné.

Bylo by dobré, kdyby se většina opět začala podle uvedených hodnot chovat a nanabíhala na lep štváčům, jako je Zeman, Okamura, Klaus, Chovanec a jím podobným rádobydemokratům. Tito lidé se svým chováním dostávají do stejné kategorie, v níž se nacházejí pravicoví radikálové, kteří otevřeně vystupují proti demokracii a jejim hodnotám, tedy i těm 17. listopadu.

Těmto lidem jde pouze o prosazování negativních vlastností, šíření jakékoli, tedy i náboženské nenávisti a pohrdání demokraticky a humánně smýšlejících osob. Navíc, což je hodně nelidské, zneužívájí situace v nouzi se nacházejících osob, jež prchají před válkou a terorem, aby tím vše instrumentalizovali pro šíření svého nehumánního vidění světa. Nenaslouchejte jim, nenechte se zmást.

17. listopad budeme moct nadále slavit svobodně a v míru, pokud budeme dennodenně jednat podle výše uvedených hodnot. Pak může zůstat ČR demokratickou, otevřenou a evropskou společností.

Reklama