Reklama
 
Blog | Jan Kout

Nenávistí ovládaná Evropa? Ne, v žádném případě!

Evropské unii se hlásí o slovo to, co během finanční krize zanedbávala: hodnoty, na kterých stojí a které mají přečkat jakoukoli finanční krizi. Nejvyšší čas je zase začít žít.

Je to velká facka demokraticky smýšlejícím lidem a také zakladatelům Evropské unie. V posledním kole regionálních voleb ve Francii získala nejvíce hlasů pravicově radikální strana Front national. Strana, která popírá hodnoty, na nichž stojí nejen Evropská unie, ale i Francie. Jde kromě jiného i o hodnoty, jež původně pocházejí z Francouzské revoluce a jež se staly součástí humanismu, z něhož také dost později vzešla politická podoba EU, jež nám zajišťuje demokracii, mír a řadu svobod.

Ovšem nejen Francii čelí tomuto problému. V posledních měsících se strhla lavina nacionalismu a rasismu, která se šíří nejen Francií, ale celou Evropou a jež je už dávno součástí každodenních postojů nemalé části také české společnosti a několika českých politických představitelů. Někteří občané se radikalizují a stávají se nebezpečím pro evropské demokracie. Proč? Jejich jednání není v souladu s demokratickými hodnotami, jež jsou vepsány v české, evropské a jiných ústavách dalších evropských států.

V posledních týdnech a měsících si pokládám stále znovu ty a samé otázky: Jakto že Evropa zase podléhá nacionalistickým vášním? Proč znovu většina naslouchá lidem, hecujícím proti menšinám a nabízejícím „rychlá řešení“, jež by znamenala homogenitu se vším všudy, tedy společenskou, kulturní, politickou a tím tedy i tu všednodenní? A hlavně: kde jsou demonstrace proti těmto negativním náladám?

Aspoň na jednu z nich se mi nabízí jistá odpověď, která ovšem jen popisuje, co se zanedbalo: Během finanční krize se politici až jednostranně a zaslepeně soustředili na jedno: záchranu eurozóny. Přitom ovšem zapomněli, že štěstí evropského kontinentu není jen závislé na finanční stabilitě, ale rovněž na té hodnotové, duchovní, chcete-li.

A tu musí držet při životě demokratické hodnoty či jakékoli jiné, jež zajišťují mírumilovné, úctyhodné, tolerantní soužití.

Ovšem o tom se vedla řeč v posledních letech velmi zřídka. Jako by byly tyto hodnoty, postoje něčím samozřejmým, co dokáže fungovat bez jakékoli každodenní péče. Jenže, jak už věděl Václav Havel, o demokracii se člověk musí starat každý den, každý náš čin může rozvíjet a hlavně udržovat demokratické hodnoty.

EU velice dlouho tolerovala netolerovatelné: Orbanovy antidemokratická a xenofobní tažení, nacionalistické výlevy ve Francii a dalších evropských zemích. Všude na vyšších politických místech se místo toho propíralo hlavně euro. Ovšem za peníze si toleranci, respekt, vzájemnou úctu, solidaritu a bratrství nekoupíme. Tyto věci nejsou k mání za žádné bankovky, ale existují pomocí osob, které je žijí, jak ukazuje například Angela Merkel. Kéž by je zase většina žila, abychom se nemuseli jednou probrat v převážně nenávistí ovládané zemi a kontinentu.

Reklama