Reklama
 
Blog | Jan Kout

RE: Netřást se strachem (Respekt č. 27 – 28/2015)

Respekt ve svém hlavním komentáři "Netřást se strachem" z 29.6.2015 zkresluje skutečnost a sám nahání strach vůči věřícím islámu. Tím si sám protiřečí a pošlapává vlastní postoje.

Problém tkví v odstavci „Větší nadhled by se Česku hodil právě v případě paniky kolem uprchlíků směřujících do Evropy. Soudě z výroků politiků a referování v médiích, Česko má strach. Jednotlivé argumenty jsou přitom správné. Islám je nejen jiná kultura, ale hlavně konkurenční kultura vůči křesťanské. Vždy byla. Tam, kde se hinduista nebo buddhista přizpůsobí a v klidu si praktikuje svoji víru, muslimové mají potřebu svoji víru okolí nutit.“

Hlavně poslední věta zaslouží pořádnou kritiku. Podle ní Respekt souhlasí s pohledem, že mají muslimové potřebu svou víru okolí nutit a že je islám jiná kultura, zatímco hinduismus a buddhismus zapadají do zdejšího koloritu.

Ano, islám je jiná kultura, stejně tak i jakákoli jiná „nečeská“ kultura. (A zde se dá přít, co to všechno vlastně ve skutečnosti je.) Ovšem je dost zarážející, když Respekt připisuje fundamentální úsilí teroristických skupin šíření islámské víry všem věřícím tohoto náboženství. To je stejně zbloudilé, jako tvrdit, že všichni Češi jsou stejní jako vrah z Uherského Brodu. (To přirovnání je schválně absurdně přehnané.)

Již přes deset let žiji v Německu, v jedné multikulturní čtvrti a zatím jsem nezaznamenal, natož zdejší média, že by s něčím takovým měla tato země potíže. A to zde pobývá přes 2 miliony lidí z Turecka, kteří mají za svou víru právě islám, kterého se tolik i Respekt obává. Ani nestojí nikdo ve veřejných prostorech, aby „verboval“ ve prospěch své víry. Tudíž by bylo dobré, kdyby Respekt uvedl, na co se přesně jeho podezření vztahuje. U sousedů ČR a ani v jiných státech EU jako Nizozemí zatím není vidět žádné velké problémy. Jestliže se vidění Respektu vztahuje na kriminální činy Islámského státu, musí to také uvést.

To, že někdo tuto i jakoukoli jinou víru využívá k tomu, aby použil násilí k šíření svého vlastního výkladu té které víry, je jen zneužití daného svatého písma. To však nemá co do činění s ostatními věřícími té které víry, kteří své náboženství praktikují, aniž by někoho chtěli násilně převést na svou stranu.

Respekt by si měl uvědomit, že svým výrokem jen rozdmýchává další zkratkovité vidění, které opět používá logiku kolektivní viny a které jen říká o „těch druhých“, a sice bez vyjímky, že jsou „nepřípustní“, protože jsou muslimové. Nerozlišuje, že existují lidé, a je to právě mimo jiné většina uprchlíků (z nichž jen hrstka zamířila nebo zamíří do Evropy), kteří právě sami před náboženským terorem prchají. A to, že jim někdo nyní podsouvá, že všichni tu chtějí jen škodit, tedy podle logiky Respektu nutit svou víru, protože jsou muslimové, je troufalá a cynická lež a zkreslené vidění skutečnosti.

Je zarážející, že se Respekt podle své logiky nedívá na křesťanské mise, které mají za úkol šířit svou víru, stejně kriticky. To je ale nejspíš v pořádku, protože je to „naše“ víra a ta je nejspíš nezávadná. Tedy alespoň podle logiky Respektu.

Místo aby Respekt uklidňoval, podporoval ekumenické postoje a rozlišoval zrno od plevele, tedy fundamentalisty od většinou (!) mírumilovných věřících, šíří další předsudky, jež má jakýkoli xenofob nebo účastník Pegidy v Drážďanech.

V dnešní době je třeba spíše stmelovat než rozdělovat, nepodněcovat k dalšímu nacionalistickému nebo náboženskému povyšování a vášním. Mělo by jít o tolerantní, ohleduplné a úctyhodné spolužití. „Argumenty“ Respektu se to určitě nepodpoří.

Současně si tím Respekt sám protiřečí, když na jednu stranu vyzývá k většímu humanismu a na straně druhé dělá ze všech muslimů nebezpečí. Je zajímavé, že vytýká českým vrcholným politikům, jak se obávají cizího, sám však Respekt svým tvrzením jen potvrzuje, že smýšlí podobně a sám nahání strach.

Reklama